ENEATIP 2

L’Ajudador.

ENEATIP 2: L’AJUDADOR

 

Preocupat i orientat als altres. Els 2 són comprensius, sincers i bondadosos; són amistosos, generosos i abnegats, però també poden ser sentimentals, aduladors i obsequiosos.

Desitgen intimar amb els altres i acostumen a fer coses per ells per sentir-se necessitats. Els agrada tenir gent que depengui d’ells.

No solen conèixer-se a si mateixos i poden usar la negació com a mecanisme de defensa. Per norma general tenen problemes per cuidar d’ells mateixos i reconèixer les seves pròpies necessitats. Es veuen amb el privilegi de que els altres els hi donin tot, a causa dels grans esforços que fan cap a ells, ja que no saben demanar, no solen saber satisfer les seves pròpies necessitats (perquè no les coneixen). 

 

 

 

 

EXEMPLES D’ENEATIP 2: PERSONATGES REALS I DE FICCIÓ

MARILYN MONROE

“Les desilusions et fan obrir els ulls i tancar el cor”.

DAVID BUSTAMANTE

“Jo era anti-tot a les xarxes socials, perquè no entenia res, però un cop he vist que és tan fàcil arribar a la gent…”.

SHAKIRA

“És bo sentir-se acompanyada, recolzada i, sobretot, envoltada de gent sincera. És així com em mantinc amb els peus a terra”.

WENDY

Mai és massa temps!”.

LUKE SKYWALKER

“No em desempallegaré d’aquest androide. Hem passat molt de temps plegats. Estàs bé, R2?”.

GALADRIEL

“Fins i tot el més petit pot canviar el curs del devenir”.